Journals →  Tsvetnye Metally →  2016 →  #2 →  Back

BENEFICATION
ArticleName Radiometric investigations of technogenic objects
DOI 10.17580/tsm.2016.02.02
ArticleAuthor Muzafarov A. M., Oslopovskiy S. A., Sattarov G. S.
ArticleAuthorData

Navoi Mining & Metallurgy Combine, Navoi, Uzbekistan:

Muzafarov A. M., Deputy Director of Scientific Research, Chief Engineer of Central Scientific-Research Laboratory, e-mail: AM.Muzafarov@ngmk.uz
Oslopovskiy S. A., Director of Radio Control of Hydrometallurgical Plant No. 1

 

Navoi State Mining Institute, Navoi, Uzbekistan:
Sattarov G. S., Professor of a Chair “Metallurgy”

Abstract

This article shows the results of radiometric investigations of technogenic objects: patterns of spatial distribution of equivalent dose rate of gamma radiation; geochemical behavior of radionuclides in the joint storage of different composition wastes; evaluation of radiation contribution of technogenic objects in environment. Radiometric method is one of operational nuclear-physical methods of examination of technogenic objects. During the radiometric studies on technogenic objects to identify the entering factors and study the geochemical behavior of radionuclides in groundwater, this method shows the possibility of developing methods to reduce the radiation exposure of technogenic objects of mining and metallurgical enterprises on environment. The object of this research was the development of guidelines for radiometric survey, definition of equivalent dose rate of gamma radiation (EDR) of technogenic objects and radiometric determination of radionuclide concentrations and their geochemical behavior in underground water samples; generalization of research results on the disclosure of main factors of radioisotope dissolution mechanism; development of measures to reduce the radiation factor of technogenic objects of mining and metallurgical enterprises on environment. Currently, this research continues to systematize the previously obtained data (over 20 years), for more reliable mechanism for understanding the geochemical behavior of radionuclides in technogenic waste disposal facilities of different composition and radionuclide solubility under the influence of the different composition of the liquid phases. Identification of the main factors of solubility of radionuclides in water samples makes it possible to quickly solve the questions of estimation of the impact of technogenic object on environment. On the basis of radiometric investigations of technogenic objects, there were identified the patterns of spatial distribution of gamma radiation EDR and radionuclide concentration in water samples. These results show that in both cases there is no excess performance over the regulated values.

keywords Nuclear-physical methods, spatial distributions, equivalent dose rate, gamma radiation, radiometric assessment, radiation contribution, geochemical behaviour, different composition wastes, radionuclide behaviour, groundwaters, environment, natural protection, radioecology of objects
References

1. Sanakulov K. S. Nauchno-tekhnicheskie osnovy pererabotki otkhodov gornometallurgicheskogo proizvodstva (Scientific and technical basis of processing of mining-metallurgical production wastes). Tashkent : FAN, 2009. 432 p.
2. Christopher Busby. Rekomendatsii – 2003 Evropeyskogo komiteta po radiatsionnomu risku. Vyyavlenie posledstviy dlya zdorovya oblucheniya ioniziruyushchey radiatsiey v malykh dozakh dlya tseley radiatsionnoy zashchity (ECRR 2003: 2003 recommendations of the European Committee on Radiation Risk: The health effects of ionizing radiation at low dose). Moscow : Zelenyy audit, 2004. 218 p.
3. Fesenko S. V., Alexakhin R. M., Geraskin S. A., Sanzharova N. I., Spirin Ye. V., Spiridonov S. I., Gontarenko I. A., Strand P. Comparative radiation impact on biota and man in the area affected by the accident at the Chernobyl nuclear power plant. Journal of Environmental Radioactivity. 2005. Vol. 80. pp. 1–25.
4. Geraskin S. A., Oudalova A. A., Kim J. K., Dikarev V. G., Dikareva N. S. Cytogenetic effect of low dose c-radiation in Hordeum vulgare seedlings: non-linear dose-effect relationship. Radiation and Environmental Biophysics. 2007. Vol. 46. pp. 31–41.
5. Geraskin S. A., Kyu K. J., Oudalova A. A., Vasiliyev D. V., Dikareva N. S., Zimin V. L., Dikarev V. G. Bio-monitoring the genotoxicity of populations of Scots pine in the vicinity of a radioactive waste storage facility. Mutation Research. 2005. Vol. 583. pp. 55–66.
6. Belli M., Bunzl K., Delvaux B., Gerzabeck M., Rafferty B., Shaw G., Wirth E. Long-term dynamics of radionuclides in semi-natural environments: derivation parameters and modelling (SEMINAT). UIR Newsletter. 2000. No. 36. pp. 19–21.
7. Brechignac F., Moberg L., Suomela M. Long-Term Environmental Behaviour of Radionuclides Recent Advances in Europe. UIR Newsletter. 2000. No. 36. pp. 18–19.
8. Tolstov E. A., Silkin A. A., Grutsinov V. A. Malozatratnaya tekhnologiya zakhoroneniya otkhodov uranovogo proizvodstva Gidrometallurgicheskogo zavoda No. 1 (Low-cost technology of burial of uranium production wastes at Hydrometallurgical Plant No. 1). Gornyi Zhurnal = Mining Journal. 2003. No. 8. pp. 100–101.
9. Muzafarov A. M., Sattarov G. S. et al. Metody otsenki tekhnogennogo vliyaniya khvostokhranilishch promyshlennykh predpriyatiy na okruzhayushchuyu sredu (Methods of assessment of anthropogenic influence of tailing dumps of industrial enterprises on environment). Gornyy vestnik Uzbekistana = Mining bulletin of Uzbekistan. 2002. No. 2. pp. 85–89.
10. Akhmedov N. A., Isakhodzhaev B. A., Popov E. L. Tekhnogennye otkhody predpriyatiy Uzbekistana i perspektivy ikh pererabotki (Technogenic wastes of Uzbekistan enterprises and their processing prospects). Gornyy vestnik Uzbekistana = Mining bulletin of Uzbekistan. 2006. No. 1 (24). pp. 19–23.
11. Tukhtaev A. K., Kholopov O. E. Effektivnye metody zakhoroneniya poligonov s radioaktivnymi otkhodami (Efficient methods of burial of radioactive waste grounds). Gornyy vestnik Uzbekistana = Mining bulletin of Uzbekistan. 2003. No. 1. pp. 59–63.
12. Muzafarov A. M., Sattarov G. S., Kist A. A. Radiometricheskaya otsenka radiatsionnoy obstanovki v promyshlennoy i blizlezhashchey zone uranodobyvayushchikh predpriyatiy (Radiometric assessment of radiation situation in industrial and nearby area of uranium-mining enterprises). Sbornik tezisov devyatoy mezhdunarodnoy konferentsii “Yadernaya i radiatsionnaya fizika” (Collection of thesises of the 9-th international conference “Nuclear and radiation physics”). Kazakhstan, September 24–26, 2013. pp. 222–223.
13. SanPiN 0193–06. Normy radiatsionnoy bezopasnosti i osnovnye sanitarnye pravila obespecheniya radiatsionnoy bezopasnosti (Sanitary rules and regulations 0193–06. Radiation safety regulations and basic sanitary rules of radiation safety provision). (in Russian)
14. Kutkov V. A., Polenov B. V., Cherkashin V. A. Radiatsionnaya bezopasnost i radiatsionnyy kontrol : uchebnoe posobie (Radiation safety and radiation control : tutorial). Obninsk : Rosatom Central Institute for Continuing Education and Training, 2008. 244 p.
15. Pivovarov Yu. P. Radiatsionnaya ekologiya : uchebnoe posobie (Radiation ecology : tutorial). Moscow : Akademiya, 2004. 240 p.
16. Chemezov V. A. et al. Oborudovanie dlya obrashcheniya s radioaktivnymi otkhodami : uchebnoe posobie (Equipment for radioactive waste treatment: tutorial). Ekaterinburg : Atomenergoprom, 2012. 284 p.
17. Sapozhnikov Yu. A. Radioaktivnost okruzhayushchey sredy. Teoriya i praktika (Radioactivity of environment. Theory and practice). Moscow : BINOM, 2010. 286 p.
18. Vasilenko O. I. Radiatsionnaya ekologiya (Radiation ecology). Moscow : Meditsina, 2004. 216 p.
19. Mcсluney W. R. Introduction to radiometry and photometry. Norwood : Artech House, 2014. 324 р.
20. Pravilov A. M. Radiometry in modern scientific experiments. Wien : Springer, 2011. 326 р.
21. Muzafarov A. M., Sattarov G. S., Kist A. A. Issledovanie povedeniya radiya v tekhnologicheskom protsesse dobychi urana. Innovatsionnye tekhnologii gorno-metallurgicheskoy otrasli (Investigation of radium behavior in technological process of uranium extraction. Innovation technologies of mining-metallurgical branch of industry). Tezisy dokladov respublikanskoy konferentsii (Thesis of a report of republican conference). Navoi, October 21, 2011. pp. 227–229.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back