Journals →  Tsvetnye Metally →  2016 →  #2 →  Back

BENEFICATION
ArticleName Research of spatial-volumetric distribution of gold in the stale tailings of Hydrometallurgical Plant No. 3
DOI 10.17580/tsm.2016.02.03
ArticleAuthor Ismagilov M. M., Khuzhakulov N. B., Gafurov K.
ArticleAuthorData

Navoi Mining & Metallurgy Combine, Navoi, Uzbekistan:

M. M. Ismagilov, Deputy Chief Engineer
K. Gafurov, Director of Hydrometallurgical Plant No. 3 of Northern Mining Department

 

Navoi State Mining Institute, Navoi, Uzbekistan:

N. B. Khuzhakulov, Senior Lecturer, phone: +9 (9891) 308-30-80

Abstract

This paper shows the regularities of spatial-volumetric distribution of gold in large-scale tailing dump. Gold distribution in the stale tailings of Hydrometallurgical Plant No. 3 (Navoi Mining & Metallurgy Combine) was investigated. Localizations of different forms of gold were installed in the tailing dump. Methodology for the study of technogenic raw materials of hydrometallurgical plants was developed and considers the following methods: sampling; elemental and mineralogical analysis of stale hydrometallurgical processing tailings; geotechnological investigations; assessment of practicability and profitability of applied gold leaching methods. Considering that gold has almost equal quantities and six different forms, application of traditional concentrating methods (gravitation and flotation) does not give the possibility of achieving high gold extraction level. The autoclaving method is not profitable due to the high cost price. Before the choice of gold extraction method it’s necessary to foresee the cyanidable forms of gold in technogenic materials by the influence of alternative destruction methods. In this case biological methods of rock destruction directly in the center of location (with the use of natural bacteria actively functioning in alkaline medium) have a substantial advantage. Different possible versions of technogenic materials processing, their advantages and disadvantages were studied.

This scientific work was carried out under the guidance of G. S. Sattarov, professor of a Chair of Metallurgy Navoi State Mining Institute.

keywords Hydrometallurgy wastes, stale tailings, technogenic raw materials, gold distribution, gold sedimentation, gold distribution maps, cyanidable form of gold, gold extraction, bacterial leaching
References

1. Sanakulov K. S. Nauchno-tekhnicheskie osnovy pererabotki otkhodov gornometallurgicheskogo proizvodstva (Scientific and technical basis of processing of mining-metallurgical production wastes). Tashkent : FAN, 2009. 420 p.
2. Meretukov M. A., Sanakulov K. S., Zimin A. V., Arustamyan M. A. Zoloto: khimiya dlya metallurgov i obogatiteley (Gold: chemistry for metallurgists and dressers). Moscow : Ruda i Metally, 2014. 411 p.
3. Kadyrov A. A., Sanakulov K. S., Bibik I. P. Kontseptualnye osnovy strategii innovatsionnogo razvitiya kyzylkumskogo regiona (Conceptual basis of the strategy of innovation development of Kyzylkum region). Tashkent, 2013. 398 p.
4. Mikhin O. A., Sattarov G. S., Lilbok L. A, Akopyan Yu. M., Blokhin N. N. K voprosu izvlecheniya zolota iz vtorichnogo syrya Mardzhanbulakskogo zolotoizvlekatelnogo uchastka Navoiyskogo gorno-metallurgicheskogo kombinata (To the question of gold extraction from secondary raw materials of Mardzhanbulak gold-saving site (Navoi Mining & Metallurgy Combine)). Gornyy vestnik Uzbekistana = Mining bulletin of Uzbekistan. 2007. Vol. 28, No. 1. pp. 77–81.
5. Philipp Gerhardt. Metody obshchey bakteriologii (Manual of methods for general bacteriology). Moscow : Mir, 1983. 229 p.
6. Adamov E. V., Panin V. V. Biotekhnologiya metallov (Biotechnology of metals). Moscow : Ucheba, 2003. 146 p.
7. Probootbiranie i analiz blagorodnykh metallov : spravochnik (Sampling and analysis of noble metals : reference book). Under the editorship of I. F. Baryshnikov. Moscow : Metallurgiya, 1978. 431 p.
8. Morques M., Gaspar J., Bessler K. E. Magelad G. Process mineralogy of bacterial oxidized gold ore in Sro Bento Mine (Brasil). Hydrometallurgy. 2006. Vol. 83. pp. 114–123.
9. Sovmen V. K., Guskov V. N., Belyy A. V. et al. Pererabotka zolotonosnykh rud s primeneniem bakterialnogo okisleniya v usloviyakh Kraynego Severa (Processing of gold-bearing ores with application of bacterial oxidation in the Far North). Novosibirsk : Nauka, 2007. 148 p.
10. Jan van Niekerk, I. V. Oliver. Kompleksnye resheniya dlya pererabotki upornogo zolota (Complex solutions for refractory gold processing). Doklad na konferentsii “Zoloto i tekhnologii” vosemnadtsatoy mezhdunarodnoy vystavki “Gornoe oborudovanie, dobycha i obogashchenie rud i mineralov” (Report of the conference “Gold and technologies” of the 18-th international exhibition “Mining equipment, extraction and concentration of ores and minerals”). Moscow : Mining World Russia, 2014. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=NVBQbtmf880 (accessed: January 13, 2016).
11. Jan van Niekerk. Sovershenstvovanie tekhnologii BIOX (Improvement of BIOX technology). Gornyy vestnik Uzbekistana = Mining bulletin of Uzbekistan. 2009. No. 3. pp. 69–76.
12. Sanakulov K. S., Batyrov B. B., Pak V. A. Obzor sposobov vydeleniya blagorodnykh metallov iz upornykh rud (Review of methods of noble metal isolation from refractory ores). Gornyy vestnik Uzbekistana = Mining bulletin of Uzbekistan. 2010. No. 3. pp. 57–64.
13. Mazamyan G. A., Bragin V. I. Povyshenie izvlecheniya metalla iz osobo upornykh zolotosulfidnykh rud (Increasing of metal extraction amounts from high refractory gold-sulfide ores). Innovatsionnye protsessy kompleksnoy i glubokoy pererabotki mineralnogo syrya (Plaksinskie chteniya — 2013) : materialy mezhdunarodnogo soveshchaniya (Innovation processes of complex and deep processing of mineral resources (Plaksin readings – 2013) : materials of international meeting). Tomsk, 2013. pp. 174–178.
14. Gudkov S. S., Shketova L. E., Mikhaylova L. N. Bakterialnoe vyshchelachivanie upornykh rud i kontsentratov (Bacterial leaching of refractory ores and concentrates). Gornyi Zhurnal = Mining Journal. 2014. pp. 27–28.
15. Sanakulov K. S. Osobennosti tekhnologii izvlecheniya metalla iz upornykh i osobo upornykh zoloto-sulfidmyshyakovistykh rud (Peculiarities of technology of metal extraction from refractory and high refractory goldsulfide-arsenic ores). Gornyy vestnik Uzbekistana = Mining bulletin of Uzbekistan. 2014. No. 2. pp. 33–36.
16. Sanakulov K. S., Ergashev U. A. Teoriya i praktika osvoeniya pererabotki zolotosoderzhashchikh upornykh rud Kyzylkumov (Theory and practice of mastering of processing of gold-bearing refractory Kyzylkum deposit ores). Tashkent : State Enterprise “Scientific-Research Institute of Mineral Resources”, 2014. 286 p.
17. Litvinova N. М., Alexandrova Т. N., Gurman М. А., Rasskazova А. V. Research of mineralogical-technological peculiarities of refractory goldbearing ores. Eurasian mining. 2014. No. 1. pp. 28–33.
18. Zimanovskaya N. A., Gavrilenko O. D. Gold in massive sulfide (base metal) and carbonaceous gold sulfide deposits in Eastern Kazakhstan. Eurasian mining. 2014. No. 1. pp. 49–53.
19. Borisovich V. T., Chaynikov V. V. Geologo-ekonomicheskaya otsenka tekhnogennykh mestorozhdeniy (Geological and economic assessment of technogenic deposits). Itogi nauki i tekhniki. Seriya : Tekhnika geologo razvedochnykh rabot. Tom 15 (Results of science and technology. Series : Technology of geology prospecting works. Volume 15). Moscow : Russian Institute for Scientific and Technical Information (VINITI RAS), 1991. pp. 3–22.
20. Bortnikova S. B., Ayriyants A. A., Kolonin E. V. et al. Geokhimiya i mineralogiya tekhnogennykh mestorozhdeniy Salairskogo gornoobogatitelnogo kombinata (Geochemistry and mineralogy of technogenic deposits of Salair ore dressing and processing enterprise). Geokhimiya = Geochemistry International. 1996. No. 2. pp. 171–185.
21. Zamyatin O. V., Pyatakov V. G., Chemezov V. V. Otsenka zapasov tekhnogennykh rossypey i opyt ikh otrabotki (Assessment of reserves of technogenic placers and their processing experience). Razvedka i okhrana nedr = Prospect and protection of mineral resources. 1997. No. 2. pp. 9–13.
22. Vologdin N. F., Kashirskiy S. A. Tekhnogennye mestorozhdeniya — rezerv mineralno-syrevoy bazy deystvuyushchikh gornodobyvayushchikh predpriyatiy (Technogenic deposits — reserve of mineral resource base of operating mining enterprises). Almalyk : Almalyk Mining and Metallurgical Combine, 1997. pp. 5–7.
23. Brierley J. A., Hill D. L. Biooxidation process for recovery of metal values from sulfur-containing ore materials. Patent USA, No. 5332559. Filed : 06.03.1992.
24. Karavayko G. I. et al. Rol mikroorganizmov i nekotorykh fizikokhimicheskikh faktorov sredy v razrushenii kvartsa (Role of microorganisms and some physical-chemical factors of environment in quartz breaking). Mikrobiologiya = Microbiology. 1984. Vol. 53, No. 6. p. 976.
25. Pulatova O. M., Kukanova S. I., Sattarov G. S., Lilbok L. A. et al. Ekologicheskaya kharakteristika khvostokhranilishcha zolotoizvlekatelnogo proizvodstva i mikrobnaya transformatsiya tsianidov (Ecological characteristics of tailing dump of gold extraction production and microbe transformation of cyanides). Gornyy vestnik Uzbekistana = Mining bulletin of Uzbekistan. 2004. Vol. 18, No. 3. pp. 88–90.
26. Sagdeeva M. G., Cherkasova G. V., Kuzmina L. A., Fayzieva F. Kh. Mikroflora chernoslantsevykh rud sulfidnykh mestorozhdeniy Kokpatas i Daugyztau (Microflora of black-shale ores in sulfide deposits Kokpatas and Daugyztau). Materialy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii “Perspektivy nauki i proizvodstva khimicheskoy tekhnologii v Uzbekistane” (Materials of scientifictechnical conference “Prospects of science and production of chemical technology in Uzbekistan”). Navoi, 2014. p. 192.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back